Concursuri

Rezultate finale concurs recrutare functionar public debutant birou financiar contabil impozite si taxe

Punctaj proba scrisa concurs recrutare 03.01.2022

Rezultat selectie dosare depuse in cadrul concursului de recrutare functionar public, inspector debutant

Formular-inscriere

Anunt recrutare functie publica inspector debutant, birou financiar contabil, impozite si taxe

punctaj final concurs ocupare functii publice de executie vacante

punctaj proba interviu concurs recrutare functionari publici

punctaj proba scrisa concurs ocupare functii publice de executie vacante

Tabel selectie dosare concurs recrutare functionari 26.11.2021

Fisa post urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru, inspector debutant

Fisa post registrul agricol si activitati funciare, inspector asistent

Formular inscriere

Anunt recrutare functii publice de executie

Punctaj final examen promovare in grad profesional

Punctaj interviu examen promovare in grad profesional

Punctaje proba scrisa concurs promovare in grad profesional

Rezultate selectie dosare inscriere concurs promovare in grad profesional

Anunt promovare grad profesional functionari publici

Punctaj final examen promovare in treapta profesionala personal contractual

Tabel rezultate selectie dosare examen promovare in treapta profesionala personal contractual

Anunt examen promovare treapta profesionala

Punctaj final concurs recrutare functii contractuale

punctaj proba interviu

Punctaj lucrare scrisa – contestatie

Punctaj proba scrisa concurs ocupare posturi contractuale

barem corectare subiecte concurs inspector

barem corectare subiecte concurs guard

Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat pentru ocupare functii contractuale

Anunt recrutare functii contractuale

Rezultat final concurs promovare in grad profesional

Punctaj proba interviu concurs promovare in grad profesional

Punctaje proba scrisa concurs promovare in grad profesional

Rezultate selectie dosare inscriere concurs promovare in grad profesional

Anunt promovare in grad profesional