Proiecte HCL

PROIECT DE HOTĂRÂRE actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Piscu, județul Galați

PROIECT DE HOTARARE Modificarea Contractului de concesiune nr. 2497 încheiat în data de 10.08.2022 între Consiliul local Piscu și Jâtea Laurențiu-Florin

PROIECT DE HOTĂRÂRE acordarea unui stimulent financiar pentru nou – născuți

PROIECT DE HOTARARE Modificarea contractului de concesiune nr. 738 încheiat în data de 25.03.2010 între Consiliul local Piscu și Voinea Căluian-Cătălin

PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea vânzării prin licitație publică- teren 1.325 mp – T48, P21B, lot.2, și a teren 400 mp- T14, P.276,278-5 lot.2 cu constructie 29 mp.

PROIECT DE HOTARARE Aprobarea ajustării preț contract, conform Ordonanței Guvernului nr.47 din 14.04.2022, ”Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Piscu, județul Galați”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Reparație curentă sediu primărie”.

PROIECT DE HOTARARE stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Proiect de hotărâre aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea modificării structurii organizatorice a Unităţii administrativ-teritoriale – Comuna Piscu, Județul Galați

PROIECT DE HOTARARE Aprobarea rezilierii contractului de concesiune din 13.08.1998 încheiat între Consiliul local  și Antache Ghiță.

PROIECT DE HOTARARE Aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.2129 din 27.04.2017 încheiat între Consiliul local și Stan Săndel

PROIECT DE HOTĂRÂRE neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor prestare a serviciilor măsuri program

PROIECT DE HOTĂRÂRE actualizarea inventarului domeniului privat al comunei

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Reparație curentă sediu primărie”

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

PROIECT DE HOTARARE Aprobarea rezilierii contractului de concesiune din 15.08.1998 încheiat între Consiliul local și Negoiță Violeta

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Modernizare parc și construire monument ”

Proiect de hotărâre vanzare teren aferent constructiei d-lui Mîrza Cătălin

Proiect de hotărâre vanzare teren aferent constructiei d-lui Ene Neagu

Proiect de hotărâre vanzare teren aferent construcției d-lui Gavrila Paul

Proiect de hotărâre vanzare teren aferent locuinței d-lui Ioniță Vasile

PROIECT DE HOTĂRÂRE Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Amenajare șanțuri și accese proprietați comuna Piscu, județul Galați”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE alegere presedinte de sedinta pentru lunile mai-iulie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE concesionare teren și clădire

PROIECT DE HOTĂRÂRE statii auto electrice

proiect HCL Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Piscu”

Anexa 1 cerere finantare anexa nr.2 deviz general la proiect hcl

PROIECT DE HOTARARE rectificare buget 2022

Anexa HCL Rectificare buget 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE- actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Piscu, județul Galați.

PROIECT DE HOTĂRÂRE Punerea în aplicare a Sentinței civile nr.759 din 2020 și a Încheierii din 24.11.2020 Judecătoriei Liești.

PROIECT DE HOTARARE Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare – concurs director scoala

PROIECT DE HOTARARE Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri

PROIECT DE HOTATARE aprobare buget 2022

proiect buget 2022

PROIECT HCL – Indexarea pentru anul 2022 a valorii contractelor de închiriere concesiune cu 5,1 % reprezentând rata medie a inflației

PROIECT DE HOTĂRÂRE IMPOZITE  SI TAXE  2022

PROIECT HCL-Aprobarea Programului de măsuri privind gospodărire comunei Piscu, județul Galați, pentru anul 2022

PROIECT HCL-Aprobarea planului de acțiune sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, aferente anului 2022

Anexă la Proiectul de Hotărâre plan lucrări 2022

PROIECT HCL-Aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Piscu, județul Galați

PROIECT HCL-Aprobarea încheierii contractului de asistență juridică cu Cabinetul individual de avocatură Borș Ion 2022

PROIECT HCL-Alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Piscu pentru lunile februarie-aprilie 2022

PROIECT HCL-Nominalizarea de către consiliul local a doi consilieri care vor face parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei

PROIECT HCL -aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Piscu, județul Galați.

PROIECT HCL – aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare la data de 31.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE vânzarea către numitul Tudorie Dorian-George a suprafeței de 900 m.p. teren, care face obiectul contractului de concesiune nr.36 din 07.01.2020