Hotarari CL

HCL 54 din 28.07.2022 Regulament salubrizare județean Galați

HCL 53 din 28.06.2022 aprobare studii, delegare operare ADI ECOSERV GALATI

HCL 52 DIN 28.07.2022 Alegerea președintelui de ședință – august – octombrie 2022

hcl 51 din 28.07.2022 Modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL 3 din 2019 privind Actualizarea salariilor de bază

anexa la hcl 51 din 2022

hcl 50 din 228.07.2022 privind aprobarea modificării structurii organizatorice

anexa la hcl 50 din 2022

anexa la hcl 50 din 2022

hcl 49 din 14.07.2022 aprobare indicatori tehnico-economici PNDL II-Modernizare drumuri

hcl 48 din 30.06.2022 rectificare buget 2022

hcl 47 din 30.06.2022 aprobare documentație tehnico-economică parc și monument

hcl 46 din 30.06.2022 aprobare documentație tenico-economică – trotuare și piste pentru bicicliști

hcl 45 din 30.06.2022 impozite și taxe 2023

hcl 44 din 31.05.2022 rectificare buget 2022

hcl 43 din 31.05.2022 actualizare inventar domeniul privat

anexa domeniul privat hcl 43 din 31.05.2022

hcl 42 din 31.05.2022 Modificare contract Jâtea Laurențiu-Virgil

hcl 41 din 31.05.2022 acordare stimulent financiar nou-născuți

hcl 40 din 31.05.2022 modificare contract Voinea Căluian Cătălin

hcl 39 din 31.05.2022 vânzare prin licitație publică a unui teren și a unui teren cu construcție

hcl 38 din 31.05.2022 ajustare preț achiziție publică

hcl 37 din 31.05.2022 reparație curentă primărie

hcl 36 din 31.05.2022 încheiere exercițiu bugetar 2021

hcl 35 din 3.05.2022 modificare stat de funcții și organigrama

organigrama 2022

stat de functii 2022

hcl 34 din 31.05.2022 reziliere contract Antache Ghiță

hcl 33 din 31.05.2022 reziliere contract Stan Săndel

hcl 32 din 31.05.2022 neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor achiziții produse

hcl 31 din 27.04.2022 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Piscu, județul Galați, pentru anul 2022.

hcl 30 din 27.04.2022 actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Piscu, județul Galați.

hcl 29 din 27.04.2022 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren și a unui teren cu clădire aparținând domeniului privat al comunei Piscu, județul Galați.

hcl 28 din 27.04.2022 vânzarea către numitul Gavrilă Paul a suprafeței de 1.010 mp  teren din domeniul privat al comunei ce face obiectul contractului de concesiune din 15.08.1998 

hcl 27 din 27.04.2022 Vânzarea către numitul Ene Neagu a suprafeței de 1.018 m.p. teren din domeniul privat al comunei Piscu, care face obiectul contractului de concesiune nr.529 din 05.07.2000.

hcl 26 din 27.04.2022 Vânzarea către numitul Mîrza Cătălin a suprafeței de 1.001 m.p. teren din domeniul privat al comunei Piscu, care face obiectul contractului de concesiune din 15.08.1998.

hcl 25 din 27.04.2022 Vânzarea către numitul Ioniță Vasile a suprafeței de 1.006 m.p. teren din domeniul privat al comunei Piscu, care face obiectul Hotărârii Consiliului local nr. 62 din 30.11.2005.

hcl 24 din 27.04.2022 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Modernizare parc și construire monument în comuna Piscu, județul Galați”

hcl 23 din 27.04.2022 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Reparație curentă sediu primărie”.

hcl 22 din 27.04.2022 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Amenajare șanțuri și accese proprietăți comuna Piscu, județul Galați”

hcl 21 din 27.04.2022 Aprobarea rezilierii contractului de concesiune din 15.08.1998 încheiat între Consiliul local al comunei Piscu, județul Galați și Negoiță Violeta

hcl 20 din 27.04.2022 Aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

hcl 19 din 27.04.2022 alegere președinte de ședință pentru lunile mai-iulie 2022

HCL nr.18 din 04.04.2022 aprobare cerere de finanțare si devizul general -lucrare- INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE

HCL nr.17 din 04.04.2022 stații auto electrice

hcl 16 din 01.03.2022 actualizare inventar domeniul privat

hcl 15 din 01.03.2022 punere în aplicare sentință civilă

hcl 14 din 01.03.2022 desemnare reprezentant comisie interviu concurs

hcl 13 din 01.03.2022 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Piscu, judetul Galati, pentru anul 2022

2022 rectificare buget