Proiecte HCL 2022

Proiect de hotărâre nr. 83 privind rectificarea bugetului local 2022

Proiect de  hotărâre nr.82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi in comuna Piscu, judetul Galati”

Proiect de hotărâre nr.81 pivind modificarea contract Petică Mariana

Proiect de hotărâre nr. 80 privind rectificare buget 2022

Proiect de hotărâre nr.79 privind pom Craciun 2022

Proiect de hotărâre nr.78 privind aprobare raport de informare privind PUZ

Proiect de hotărâre nr.77 privind stabilire data inventariere anuala domeniu public și privat 

Proiect de hotărâre nr.76 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Piscu, judetul Galati, pentru anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 75 privind Aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele de evaluare națională și concursuri județene, naționale și internaționale și profesorilor acestora, precum și sportivilor și antrenorilor care au obținut  rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale

Proiect de hotărâre nr. 74 privind numire consilieri comisie evaluare secretar

Proiect de hotărâre nr.73 vanzare teren aferent constructiei d-lui Trandafir Iulian

Proiect de hotărâre nr. 72 privind vanzare teren aferent constructiei d-lui Dumitrașc Culai

PROIECT DE HOTĂRÂRE 71 Aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general pentru proiectul ”Amenajare trotuare și piste pentru bicicliști, comuna Piscu, județul Galați”.

PROIECT DE HOTARARE 70 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Piscu, judetul Galati, pentru anul 2022.

PROIECT DE HOTARARE 69 Modificarea unor contracte de concesiune teren din domeniul privat al comunei prin acte adiționale

Proiect de hotărâre 67 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie 2022-ianuarie 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 66 aprobarea depunerii proiectului „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU DISPECERAT MONITORIZARE, COMUNA PISCU” prin PNRR, și a cheltuielilor aferente

Proiect de hotărâre 68 privind Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 45 din 30.06.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 65 aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea

PROIECT DE HOTĂRÂRE 64 aprobare indicatori PNDL II obiectiv modernizarea rețelei de drumuri de interes local

PROIECT DE HOTARARE 63 aprobare contract comodat-cadru

PROIECT DE HOTĂRÂRE 62 reziliere contracte concesiune Alexandru Dragoș-Bogdan

PROIECT DE HOTĂRÂRE 61 stabilire burse școlare pentru anul școlar 2022-2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE 60 aprobarea rectificării bugetului local

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59 desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ”Dimitrie Luchian”

PROIECT DE HOTARARE 58 Modificarea contractului de concesiune încheiat în data de 15.08.1998 între Consiliul local Piscu și Petică Nițu

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57 aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Stației de Sortare Valea Mărului

PROIECT DE HOTĂRÂRE  16 Regulament comercianți

PROIECT DE HOTARARE 56  rectificare buget august 2022

proiect HCL 55 Regulament serviciul județean de salubrizare 2022

proiect HCL 54 aprobare studii, delegare serviciu de operare, documentație atribuire precum și acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Piscu în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSEV Galați

PROIECT DE HOTĂRÂRE 53 alegere președinte de ședință pentru lunile august-octombrie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 52 Modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL 3 din 2019 privind Actualizarea salariilor de bază

ANEXA LA PROIECT HCL 52

PROIECT DE HOTĂRÂRE 51 aprobarea modificării structurii organizatorice a Unităţii administrativ-teritoriale – Comuna Piscu, Județul Galați.

ANEXA LA PROIECT HCL 51

ANEXA 2 PROIECT HCL 51

PROIECT DE HOTARARE 50 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a asigurării finanțării de la bugetul local -PNDL etapa a II-a

PROIECT DE HOTARARE 49 aprobarea rectificării bugetului local al comunei Piscu, județul Galați, pentru anul 2022- iunie

PROIECT DE HOTĂRÂRE 48 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Modernizare parc și construire monument în comuna Piscu, județul Galați”

PROIECT DE HOTĂRÂRE 47 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Amenajare trotuare și piste pentru bicicliști, comuna Piscu, județul Galați ”

PROIECT DE HOTARARE 46 RECTIFICARE BUGET LOCAL MAI 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 45 actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Piscu, județul Galați

PROIECT DE HOTARARE 44 Modificarea Contractului de concesiune nr. 2497 încheiat în data de 10.08.2022 între Consiliul local Piscu și Jâtea Laurențiu-Florin

PROIECT DE HOTĂRÂRE 43 acordarea unui stimulent financiar pentru nou – născuți

PROIECT DE HOTARARE 41 Modificarea contractului de concesiune nr. 738 încheiat în data de 25.03.2010 între Consiliul local Piscu și Voinea Căluian-Cătălin

PROIECT DE HOTĂRÂRE 40 aprobarea vânzării prin licitație publică- teren 1.325 mp – T48, P21B, lot.2, și a teren 400 mp- T14, P.276,278-5 lot.2 cu construcție 29 mp.

PROIECT DE HOTARARE 39 Aprobarea ajustării preț contract, conform Ordonanței Guvernului nr.47 din 14.04.2022, ”Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Piscu, județul Galați”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE 38Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Reparație curentă sediu primărie”.

PROIECT DE HOTARARE  42 stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Proiect de hotărâre 37 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021.

PROIECT DE HOTĂRÂRE 36aprobarea modificării structurii organizatorice a Unităţii administrativ-teritoriale – Comuna Piscu, Județul Galați

PROIECT DE HOTARARE 34  Aprobarea rezilierii contractului de concesiune din 13.08.1998 încheiat între Consiliul local  și Antache Ghiță

PROIECT DE HOTARARE 35Aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr.2129 din 27.04.2017 încheiat între Consiliul local și Stan Săndel

PROIECT DE HOTĂRÂRE 33 neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor prestare a serviciilor măsuri program

PROIECT DE HOTARARE 32 aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Piscu, judetul Galati, pentru anul 2022 aprilie

PROIECT DE HOTĂRÂRE 19actualizarea inventarului domeniului privat al comunei

PROIECT DE HOTĂRÂRE 31Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Reparație curentă sediu primărie”

PROIECT DE HOTĂRÂRE 20Aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

PROIECT DE HOTARARE  17 Aprobarea rezilierii contractului de concesiune din 15.08.1998 încheiat între Consiliul local și Negoiță Violeta

PROIECT DE HOTĂRÂRE 30 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Modernizare parc și construire monument ”

Proiect de hotărâre 27 vânzare teren aferent construcției d-lui Mîrza Cătălin

Proiect de hotărâre 28 vânzare teren aferent construcției d-lui Ene Neagu

Proiect de hotărâre 29 vânzare teren aferent construcției d-lui Gavrilă Paul

Proiect de hotărâre 26 vânzare teren aferent locuinței d-lui Ioniță Vasile

PROIECT DE HOTĂRÂRE 25 Aprobarea documentației tehnico-economice pentru lucrarea ”Amenajare șanțuri și accese proprietăți comuna Piscu, județul Galați”.

PROIECT DE HOTĂRÂRE  24 alegere președinte de ședință pentru lunile mai-iulie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE 23 concesionare teren și clădire

PROIECT DE HOTĂRÂRE 21 stații auto electrice

proiect HCL 22 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Piscu”

Anexa 1 cerere finanțare anexa nr.2 deviz general la proiect hcl

PROIECT DE HOTARARE 12 rectificare buget 2022

Anexa HCL Rectificare buget 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE Regulament comercianți

PROIECT DE HOTĂRÂRE- 15 actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Piscu, județul Galați.

PROIECT DE HOTĂRÂRE 14 Punerea în aplicare a Sentinței civile nr.759 din 2020 și a Încheierii din 24.11.2020 Judecătoriei Liești.

PROIECT DE HOTARARE13  Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare – concurs director scoala

PROIECT DE HOTARARE 11 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor terenuri

PROIECT DE HOTATARE 10 aprobare buget 2022

proiect buget 2022

PROIECT HCL -9 Indexarea pentru anul 2022 a valorii contractelor de închiriere concesiune cu 5,1 % reprezentând rata medie a inflației

PROIECT DE HOTĂRÂRE 222 din 2021 IMPOZITE  SI TAXE  2022

PROIECT HCL-2 Aprobarea Programului de măsuri privind gospodărire comunei Piscu, județul Galați, pentru anul 2022

PROIECT HCL-3 Aprobarea planului de acțiune sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, aferente anului 2022

Anexă la Proiectul de Hotărâre plan lucrări 2022

PROIECT HCL 4 Aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Piscu, județul Galați

PROIECT HCL 1 Aprobarea încheierii contractului de asistență juridică cu Cabinetul individual de avocatură Borș Ion 2022

PROIECT HCL-5 Alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Piscu pentru lunile februarie-aprilie 2022

PROIECT HCL-8 Nominalizarea de către consiliul local a doi consilieri care vor face parte din comisia de evaluare a secretarului general al comunei

PROIECT HCL -84 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Piscu, județul Galați.

PROIECT HCL -6  aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE 7 vânzarea către numitul Tudorie Dorian-George a suprafeței de 900 m.p. teren, care face obiectul contractului de concesiune nr.36 din 07.01.2020