Concursuri

Rezultate finale examen promovare secretar general al comunei

Rezultate interviu examen promovare secretar general al comunei

Rezultate proba scrisa examen promovare secretar general al comunei

Rezultat selectie dosare concurs promovare

Anunt rezultate finale concurs guard

Anunt rezultate proba interviu concurs guard

Anunt rezultate proba scrisa concurs guard

Anunt lista candidati selectie dosare concurs guard

Anunt concurs promovare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar general al unitatii administrativ teritoriale

17.05.2023 – ANUNT CONCURS CF OUG 34 DIN 2023

Anunt concurs recrutare functie contractuala: guard

Rezultate finale concurs recrutare functionari publici

Punctaj proba interviu concurs recrutare functii publice

Punctaj lucrari scrise si data interviu

Punctaj proba scrisa concurs recrutare functii publice 16.08.2022

Lista dosare candidati concurs recrutare functionari publici

Anunt concurs recrutare functii publice

Anunt concurs recrutare functie contractuala guard

Punctaj final promovare in grad profesional a functionarilor publici

Punctaj proba interviu examen promovare grad profesional functionari publici

Punctaj proba scrisa examen promovare in grad profesional functionari publici

Lista dosare candidati concurs promovare grad functionari publici

Anunt concurs promovare in grad profesional

rezultate finale examen promovare in grad profesional functionari publici

rezultate interviu examen promovare in grad profesional functionari publici

rezultate proba scrisa examen promovare grad profesional functionari publici

rezultat ocupare prin transfer la cerere a postului vacant de guard rezultat ocupare prin transfer la cerere a postului vacant de guard

Reprogramare interviu ocupare post guard prin transfer la cerere

Lista dosare candidati concurs promovare grad functionari publici

Fisa postului guard

Anunt ocupare prin transfer la cerere personal contractual

Anunt promovare grad profesional functionari publici

Rezultate finale concurs recrutare functionar public debutant birou financiar contabil impozite si taxe

Punctaj proba scrisa concurs recrutare 03.01.2022

Rezultat selectie dosare depuse in cadrul concursului de recrutare functionar public, inspector debutant

Formular-inscriere

Anunt recrutare functie publica inspector debutant, birou financiar contabil, impozite si taxe

punctaj final concurs ocupare functii publice de executie vacante

punctaj proba interviu concurs recrutare functionari publici

punctaj proba scrisa concurs ocupare functii publice de executie vacante

Tabel selectie dosare concurs recrutare functionari 26.11.2021

Fisa post urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru, inspector debutant

Fisa post registrul agricol si activitati funciare, inspector asistent

Formular inscriere

Anunt recrutare functii publice de executie

Punctaj final examen promovare in grad profesional

Punctaj interviu examen promovare in grad profesional

Punctaje proba scrisa concurs promovare in grad profesional

Rezultate selectie dosare inscriere concurs promovare in grad profesional

Anunt promovare grad profesional functionari publici

Punctaj final examen promovare in treapta profesionala personal contractual

Tabel rezultate selectie dosare examen promovare in treapta profesionala personal contractual

Anunt examen promovare treapta profesionala

Punctaj final concurs recrutare functii contractuale

punctaj proba interviu

Punctaj lucrare scrisa – contestatie

Punctaj proba scrisa concurs ocupare posturi contractuale

barem corectare subiecte concurs inspector

barem corectare subiecte concurs guard

Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat pentru ocupare functii contractuale

Anunt recrutare functii contractuale

Rezultat final concurs promovare in grad profesional

Punctaj proba interviu concurs promovare in grad profesional

Punctaje proba scrisa concurs promovare in grad profesional

Rezultate selectie dosare inscriere concurs promovare in grad profesional

Anunt promovare in grad profesional